headerphoto

SP3KCL sekcja klubu Fenix

Jego członkowie:

Wiesław Kulikowski

Bartosz Pastuszak

Puchary

Puchar 1

Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie "FENIX"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000089028

NIP 599-274-96-13

Zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o przekazanie 1% podatku na organizowanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłym w zakresie sportów modelarskich i krótkofalarstwa.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY


Budowa Bismarcka

...